Na Kontaktoni

Vendndodhja Jonë

Adresa Postare

Rruga “Edith Durham”,

Pallati “Miculi”, Shkall II,

Numra Telefoni

+355 69 81 013 99

Adresë Email

[email protected]

Shërbimi i Këshillimit për burra!

Tel. +355 69 81 013 99

FATJON TAIPI

e-mail: [email protected]

ENDRIT ULIGAJ

e-mail: [email protected]

Shërbimi i Këshillimit për djem!

Tel. +355 69 81 013 99

FISNIK THORJA

e-mail: [email protected]

SUAD ARILLA

e-mail: [email protected]

Mos hezitoni në na shkruani!

Keshillimi psikologjik, është i vetmi shërbim, nga i cili përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë viktimat dhe dhunuesi. Nëpërmjet këshillimit rriten mundësitë që viktimat e dhunës të mos përjetojnë më dhunë. Gjithashtu këshillimi ndihmon shkaktarët e dhunës të ndërgjegjësohen për veprimet e tyre të dhunshme dhe të marrin përgjegjësitë për pasojat, që ato shkaktojnë tek viktimat, por edhe tek ai vetë.